Odborná pracoviště

PRO INFORMACE K PRACOVIŠTI, KONTAKT A ORDINAČNÍ HODINY KLIKNĚTE NA HLEDANOU ODBORNOST

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ I.

Odborné pracoviště:

 • poskytuje akutní i dlouhodobou zdravotní péči pro  registrované pacienty (včetně návštěvní služby), neodkladnou péči pro neregistrované pacienty a pracovně lékařské služby pro zaměstnance smluvních organizací
 • na základě provedených vyšetření a stanovení diagnózy doporučujeme pacientům konkrétní léčebný postup
 • v případě nutnosti zabezpečujeme vyšetření u ambulantních specialistů v rámci CZP Jirny nebo i mimo toto  zařízení, rehabilitační léčbu, psychoterapii a hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • vedle klinického vyšetření využíváme diagnostické přístroje – CRP (okamžitá moderní diagnostika možného zánětlivého onemocnění), URICULT (okamžité zjištění možné močové infekce), FOB (okamžité zjištění možného okultního krvácení z trávicího traktu), EKG (okamžité snímaní potenciálu srde v klidovém režimu)
 • ve spolupráci s laboratořemi realizujeme hematologické, biochemické i imunologické laboratorní vyšetření
 • v rámci preventivní péče realizujeme v intervalu 2 let pravidelné preventivní prohlídky, provádíme očkování (jak vyhláškou stanovená, tak i dobrovolná), poradenství v oblasti diet, léčby obezity, režimových opatřeních či závislostí na návykových látkách
 • pacientům nabízíme preventivní zdravotní programy
 • pro smluvní organizace provádíme pracovně lékařské služby, týkající se preventivních činností, školení a posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce
 • součástí jsou i administrativní služby – návrhy na lázeňskou péči, posudková činnost, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod. (část těchto služeb je zpoplatněna)

Odpolední hodiny jsou určeny pro preventivní prohlídky zdravých pacientů.

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ I

Lékař MUDr. Horáková Lenka
Telefon 228 805 811
E-Mail praktik1.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 14:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ II.

Odborné pracoviště:

 • poskytuje akutní i dlouhodobou zdravotní péči pro  registrované pacienty (včetně návštěvní služby), neodkladnou péči pro neregistrované pacienty a pracovně lékařské služby pro zaměstnance smluvních organizací
 • na základě provedených vyšetření a stanovení diagnózy doporučujeme pacientům konkrétní léčebný postup
 • v případě nutnosti zabezpečujeme vyšetření u ambulantních specialistů v rámci CZP Jirny nebo i mimo toto  zařízení, rehabilitační léčbu, psychoterapii a hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • vedle klinického vyšetření využíváme diagnostické přístroje – CRP (okamžitá moderní diagnostika možného zánětlivého onemocnění), URICULT (okamžité zjištění možné močové infekce), FOB (okamžité zjištění možného okultního krvácení z trávicího traktu), EKG (okamžité snímaní potenciálu srde v klidovém režimu)
 • ve spolupráci s laboratořemi realizujeme hematologické, biochemické i imunologické laboratorní vyšetření
 • v rámci preventivní péče realizujeme v intervalu 2 let pravidelné preventivní prohlídky, provádíme očkování (jak vyhláškou stanovená, tak i dobrovolná), poradenství v oblasti diet, léčby obezity, režimových opatřeních či závislostí na návykových látkách
 • pacientům nabízíme preventivní zdravotní programy
 • pro smluvní organizace provádíme pracovně lékařské služby, týkající se preventivních činností, školení a posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce
 • součástí jsou i administrativní služby – návrhy na lázeňskou péči, posudková činnost, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod. (část těchto služeb je zpoplatněna)

Odpolední hodiny jsou určeny pro preventivní prohlídky zdravých pacientů.

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ II

Lékař MUDr. Novotná Lenka
Telefon 228 805 812
E-Mail praktik2.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ III.

Odborné pracoviště:

 • poskytuje akutní i dlouhodobou zdravotní péči pro  registrované pacienty (včetně návštěvní služby), neodkladnou péči pro neregistrované pacienty a pracovně lékařské služby pro zaměstnance smluvních organizací
 • na základě provedených vyšetření a stanovení diagnózy doporučujeme pacientům konkrétní léčebný postup
 • v případě nutnosti zabezpečujeme vyšetření u ambulantních specialistů v rámci CZP Jirny nebo i mimo toto  zařízení, rehabilitační léčbu, psychoterapii a hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • vedle klinického vyšetření využíváme diagnostické přístroje – CRP (okamžitá moderní diagnostika možného zánětlivého onemocnění), URICULT (okamžité zjištění možné močové infekce), FOB (okamžité zjištění možného okultního krvácení z trávicího traktu), EKG (okamžité snímaní potenciálu srde v klidovém režimu)
 • ve spolupráci s laboratořemi realizujeme hematologické, biochemické i imunologické laboratorní vyšetření
 • v rámci preventivní péče realizujeme v intervalu 2 let pravidelné preventivní prohlídky, provádíme očkování (jak vyhláškou stanovená, tak i dobrovolná), poradenství v oblasti diet, léčby obezity, režimových opatřeních či závislostí na návykových látkách
 • pacientům nabízíme preventivní zdravotní programy
 • pro smluvní organizace provádíme pracovně lékařské služby, týkající se preventivních činností, školení a posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce
 • součástí jsou i administrativní služby – návrhy na lázeňskou péči, posudková činnost, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod. (část těchto služeb je zpoplatněna)

Odpolední hodiny jsou určeny pro preventivní prohlídky zdravých pacientů.

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ III

Lékař Dr. Pop Tetiana
Telefon 228 805 860
E-Mail praktik3.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Středa

07:30 – 12:30

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ IV.

Centrum zdravotní péče Jirny (CZP Jirny) poskytuje pracovně lékařské služby podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podmínkou je uzavření smluvního vztahu mezi CZP Jirny a příslušným zaměstnavatelem.

Součástí pracovně lékařských služeb je:

 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, zahrnující:
  – hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
  – pravidelné prohlídky pracovišť spojené s vyhodnocením faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
 • školení v poskytování první pomoci
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci:
  – provádíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců v základní nebo rozšířené specifikaci (dle druhu vykonávané práce a charakteru bezpečnostního rizika). Každá základní specifikace zahrnuje: založení karty, fyzikální vyšetření lékařem, změření výšky a hmotnosti, změření krevního tlaku a pulsu. V rámci rozšířené specifikace provedeme laboratorní rozbory, diagnostická vyšetření a poskytneme ostatní zdravotní služby nutné k posouzení zdravotní způsobilosti k práci
  – pro řidiče nákladních vozidel s nosností nad 7,5 tuny realizujeme ve stanovených termínech psychologická vyšetření (psycho testy) a neurologická vyšetření (EEG)
  – veškeré prohlídky v základní či rozšířené verzi jsou realizovány přímo na jednotlivých odborných pracovištích CZP Jirny bez nutnosti odesílání posuzované osoby do jiných zdravotnických zařízení. Koordinace jednotlivých prohlídek je nastavena tak, aby veškerá vyšetření bylo možno realizovat při jedné návštěvě
  – po vyhodnocení všech vyšetření je vystaven posudek o zdravotní způsobilosti k práci, který je doručen objednateli (zaměstnavateli) a posuzované osobě nebo jím určené oprávněné osobě
  – nad rámec pracovně lékařských služeb nabízíme možnost konzultace zdravotních problémů zaměstnanců v rámci ambulantní lékařské péče ve všech námi provozovaných odbornostech

Pro více informací a v případě zájmu o spolupráci při zajištění pracovně lékařských služeb je možno kontaktovat úsek zdravotní péče CZP Jirny na kontaktním e-mailu: dispecink.czp@jirny.com.

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ IV

Lékař Dr. Kondrašov Alexej, PhD.
Telefon 228 805 865
E-Mail praktik4.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova E – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST I.

Odborné pracoviště: 

 • poskytuje akutní i dlouhodobou zdravotní péči pro registrované pacienty (včetně návštěvní služby) a neodkladnou péči pro neregistrované pacienty
 • realizujeme ambulantní vyšetření a ošetření dětí a dorostu ve věku 0-19 let, kojeneckou poradnu pro děti 0-18 měsíců, preventivní prohlídky ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17 a 19 let, povinné a nepovinné preventivní očkování, aplikaci náušnic
 • na základě provedených vyšetření a stanovení diagnózy doporučujeme pacientům konkrétní léčebný postup
 • v případě nutnosti zabezpečujeme vyšetření u ambulantních specialistů v rámci CZP Jirny nebo i mimo toto zařízení, rehabilitační léčbu, psychoterapii a hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • vedle klinického vyšetření využíváme diagnostické přístroje – CRP (okamžitá moderní diagnostika možného zánětlivého onemocnění), URICULT (okamžité zjištění možné močové infekce), FOB (okamžité zjištění možného okultního krvácení z trávicího traktu)
 • ve spolupráci s laboratořemi realizujeme hematologické, biochemické i imunologické laboratorní vyšetření

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST I

Lékař DOČASNĚ UZAVŘENO
Telefon
E-Mail
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST II.

Odborné pracoviště: 

 • poskytuje akutní i dlouhodobou zdravotní péči pro registrované pacienty (včetně návštěvní služby) a neodkladnou péči pro neregistrované pacienty
 • realizujeme ambulantní vyšetření a ošetření dětí a dorostu ve věku 0-19 let, kojeneckou poradnu pro děti 0-18 měsíců, preventivní prohlídky ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17 a 19 let, povinné a nepovinné preventivní očkování, aplikaci náušnic
 • na základě provedených vyšetření a stanovení diagnózy doporučujeme pacientům konkrétní léčebný postup
 • v případě nutnosti zabezpečujeme vyšetření u ambulantních specialistů v rámci CZP Jirny nebo i mimo toto zařízení, rehabilitační léčbu, psychoterapii a hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • vedle klinického vyšetření využíváme diagnostické přístroje – CRP (okamžitá moderní diagnostika možného zánětlivého onemocnění), URICULT (okamžité zjištění možné močové infekce), FOB (okamžité zjištění možného okultního krvácení z trávicího traktu)
 • ve spolupráci s laboratořemi realizujeme hematologické, biochemické i imunologické laboratorní vyšetření

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST II

Lékař MUDr. Marholová Bronislava
Telefon 228 805 815
E-Mail detske2.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 15:00

Středa

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 15:00

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ I.

 • zajišťuje dentální hygienu, bělení zubů, vsázení dekoračních kamínků, dále také záchovnou stomatologii (preventivní programy, RTG, OPG, výplně, endodoncii), chirurgii i protetickou stomatologii
 • v oblasti prevence předcházíme vzniku jakýchkoliv zubních problémů, jejichž následné řešení pak znamená zbytečnou bolest, spoustu času a starostí
 • pravidelné preventivní prohlídky doporučujeme 1 x za půl roku
 • dentální hygiena zahrnuje profesionální čištění zubů a dásní, odstranění zubního kamene, plaku a pigmentových skvrn pomocí ultrazvuku, speciální péči o paradontologické pacienty, kyretáž, pískování zubů pomocí AIR FLOW, deputaci pastou a instruktáž správného čištění zubů
 • v záchovné stomatologii se zabýváme ošetřením kazů i jeho komplikací; v případě lehčího poškození, které nezasahuje nervový systém zubu, lze takovéto defekty řešit výplní (plombou); druh výplně je stanoven individuálně na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta; jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků (endodoncie), ve kterých se postižený nerv nachází; veškeré zákroky jsou prováděny šetrně v místním (lokálním) znecitlivění
 • protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů; zde realizujeme následující druhy výrobků: estetickou keramickou fazetu, různé typy korunek, můstky, kořenové nástavby a snímací protézy
 • v rámci CZP Jirny zhotovujeme panoramatické snímky chrupu – zhotovený snímek lze pacientovi předat na CD nebo elektronicky zaslat na jím určenou adresu

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ I

Lékař Dr. Nehrya Alona
Telefon 228 805 817
E-Mail zubni1.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova E – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ II.

 • zajišťuje dentální hygienu, bělení zubů, vsázení dekoračních kamínků, dále také záchovnou stomatologii (preventivní programy, RTG, OPG, výplně, endodoncii), chirurgii i protetickou stomatologii
 • v oblasti prevence předcházíme vzniku jakýchkoliv zubních problémů, jejichž následné řešení pak znamená zbytečnou bolest, spoustu času a starostí
 • pravidelné preventivní prohlídky doporučujeme 1 x za půl roku
 • dentální hygiena zahrnuje profesionální čištění zubů a dásní, odstranění zubního kamene, plaku a pigmentových skvrn pomocí ultrazvuku, speciální péči o paradontologické pacienty, kyretáž, pískování zubů pomocí AIR FLOW, deputaci pastou a instruktáž správného čištění zubů
 • v záchovné stomatologii se zabýváme ošetřením kazů i jeho komplikací; v případě lehčího poškození, které nezasahuje nervový systém zubu, lze takovéto defekty řešit výplní (plombou); druh výplně je stanoven individuálně na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta; jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků (endodoncie), ve kterých se postižený nerv nachází; veškeré zákroky jsou prováděny šetrně v místním (lokálním) znecitlivění
 • protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů; zde realizujeme následující druhy výrobků: estetickou keramickou fazetu, různé typy korunek, můstky, kořenové nástavby a snímací protézy
 • v rámci CZP Jirny zhotovujeme panoramatické snímky chrupu – zhotovený snímek lze pacientovi předat na CD nebo elektronicky zaslat na jím určenou adresu

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ II

Lékaři MDDr., Bc. Jurdičová Darja
Dr. Mois Gheorghe
Telefon 228 805 818
E-Mail zubni2.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova E – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

08:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

08:00 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ (INTERNA)

 • Odborné pracoviště:
  • interna se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí (nemocí vnitřních orgánů)
  • vzhledem k obrovské šíři interních onemocnění má interna velké množství nadstavbových specializací, zaměřující se na onemocnění jednotlivých orgánů
  • zajišťuje léčbu pacientů s chorobami vnitřních orgánů, provádí předoperační vyšetření, natáčí křivku EKG, v diabetologické poradně se zabývá sledováním pacientů s vyšší hladinou cukru v krvi
  • spolupracuje s většinou ostatních lékařských oborů, přičemž sama interna má za úkol vnitřní onemocnění diagnostikovat a léčit, případně tato onemocnění dále směřovat k jednotlivým specialistům, pokud je to potřeba
  • jsou zde často léčeni pacienti, u kterých se sdružuje více onemocnění najednou, protože jim je zde poskytována díky všeobecným znalostem komplexní péče

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ (INTERNA)

Lékař MUDr. Čermáková Dagmar
Telefon 228 805 813
E-Mail interna.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

Čtvrtek

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

GASTROENTEROLOGIE

 • Odborné pracoviště:
  • Zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění trávícího traktu, chorobami jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku, žlučových cest a slivinky břišní.
  • Mezi nejčastější onemocnění léčená na našem pracovišti patří refluxní choroba jícnu, vředová choroba žaludku a dvanácterníku, zánětlivá onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), malabsorpční syndromy (celiakie, atd.), žlučové kameny a zánětlivá onemocnění slinivky (chronická pankreatitida), konzervativní léčba hemoroidů.
  • Provádí endoskopické vyšetření tlustého střeva v rámci prevence nádorů.
  • Typy prováděných vyšetření: gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, ultrazvukové vyšetření dutiny břišní.

GASTROENTEROLOGIE

Lékař MUDr. Bavorová Katarína
MUDr. Burešová Hana
Telefon 228 805 825
E-Mail gastroenterologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova E – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

KARDIOLOGIE

 • Odborné pracoviště:
  • odborné pracoviště poskytuje zdravotní služby pacientům s kardiovaskulárními chorobami (hypertenze, ischemická choroba srdeční, chlopenní srdeční vady, hyperlipoproteinemie, srdeční arytmie, kardiomyopatie)
  • je určeno jak dispenzarizovaným pacientům (zdravotní služby poskytovány v termínech dle objednání ve sjednaný den a čas) tak i pro nové akutní pacienty, kteří jsou ošetřeni dle možností v nejkratším možném termínu podle naléhavosti případu
  • pracoviště disponuje komplexním  vybavením pro kardiologická neinvazivní vyšetření – echokardiografickým přístrojem, přístroji pro zátěžovou bicyklovou ergometrii, elektroktrokardiografickým přístrojem, ekg holterem pro 24 hodinové monitorování ekg a tlakovým holterem pro 24 hodinové monitorování krevního tlaku
  • v případě nutnosti řešení srdečních arytmií, radiofrekvenčních ablací, dlouhodobé potřeby monitorace srdečního rytmu a dalších závažných onemocnění srdce a cév  odborné pracoviště spolupracuje s kardiocentry v Praze, kde zajišťujeme návaznou léčbu našich pacientů

KARDIOLOGIE

Lékař MUDr. Bejšovec Richard
Telefon 228 805 824
E-Mail kardiologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Odborné pracoviště:

 • poskytuje kvalifikovanou komplexní ambulantní léčebnou rehabilitační péči včetně manuální medicíny (diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému)
 • péče je zaměřena na onemocnění pohybového aparátu (degenerativní onemocnění kloubů, páteře, stavy po úrazech,…)
 • základem rehabilitační péče je individuální cvičení s fyzioterapeutem, dále pak fyzikální terapie (analgetická elektroléčba, stimulační elektroléčba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie)
 • kromě standardního rehabilitačního programu nabízíme i možnost nadstandardní procedury – akupunktury (ušní i celotělové)
 • k pacientům je přistupováno individuálně, s možností řešení psychosomatické problematiky
 • mezioborová spolupráce (ortopedie, neurologie, chirurgie, pediatrie, klinická psychologie)

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Lékař MUDr. Svitáková Irena
Telefon 228 805 827
E-Mail rehabilitace.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Úterý

07:30 – 12:30

Středa

07:30 – 12:30

Čtvrtek

07:30 – 12:30

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE (PLICNÍ)

Odborné pracoviště:

 • poskytuje diagnostiku a léčbu onemocnění dýchacích cest a plic včetně tuberkulosy dospělých
 • poskytuje základní (spirometrie) a rozšířené funkční vyšetření (bodypletysmografie, DLCO – měření výměny plynů v plicích), bronchodilatační test a FeNO (měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu) ke stanovení diagnosy astmatu bronchiálního
 • pacientům s akutním zhoršením stavu poskytujeme inhalační a infuzní terapii
 • nedílnou součástí diagnostiky je možnost provedení RTG hrudníku, odběru sputa a krve na laboratorní vyšetření přímo v CZP Jirny

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE (PLICNÍ)

Lékař MUDr. Bártíková Irena
Telefon 228 805 828
E-Mail plicni.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30

Úterý

07:30 – 12:30

Středa

07:30 – 12:30

Čtvrtek

07:30 – 12:30

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

ALERGOLOGIE A KLINICNÁ IMUNOLOGIE

Odborné pracoviště:

 • zabývá se diagnostikou a léčbou všech alergických onemocnění, jako jsou alergická rýma, alergický zánět spojivek, astma, potravinové alergie, alergie na léky, hmyz nebo kožní (kontaktní) alergie a atopický ekzém
 • dále se věnuje poruchám imunity – opakované bakteriální i virové infekce, vracející se afty, opary apod.
 • provádí podrobné alergologické vyšetření včetně kožních testů na zjištění přítomnosti alergenu
 • provádí spirometrické vyšetření při podezření na bronchiální astma

ALERGOLOGIE KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Lékař MUDr. Bittner Lenka
Telefon 228 805 829
E-Mail alergologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

NEUROLOGIE

Odborné pracoviště:

 • zabývá se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí centrálního nervového systému (mozek, mícha), periferního nervového systému (nervy) a kosterních svalů
 • mezi nejčastější neurologická onemocnění patří cévní mozkové příhody, migrény, záněty nervového systému, epilepsie a degenerativní onemocnění nervového systému (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba), roztroušená skleróza, poranění nervů, syndrom karpálního tunelu, neuropatie, výhřezy plotének, ale i nádory centrálního a periferního nervového systému
 • v diagniostice využívá přístroje EEG přímo ve své ordinaci
 • neurologie souvisí velmi úzce s psychiatrií, interním lékařstvím či pediatrií

NEUROLOGIE

Lékař MUDr. Nováková Jana
Telefon 228 805 831
E-Mail neurologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:30

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 15:30

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 15:30

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 15:30

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

PSYCHIATRIE

Odborné pracoviště:

 •  zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí duševních poruch
 • řeší širokou oblast diagnostického spektra – deprese, úzkostné poruchy, reaktivní stavy, poruchy paměti, psychózy, problematiku návykových látek
 • nabízí pomoc a podporu pacientům v tíživé životní situaci (partnerské neshody, odchod blízké osoby, ztráta zaměstnání apod.)
 • úzce spolupracuje především s pracovišti klinické psychologie a neurologie
 • v případě potřeby zprostředkuje kontakty na další specializovaná pracoviště (např. léčba závislostí, sexuologie)

KONTAKTY NA AKUTNÍ PSYCHIATRICKOU POMOC V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI LÉKAŘE A MIMO ORDINAČNÍ HODINY:

Centrum krizové intervence PN Bohnice: tel. + 420 284 016 110
PN Kosmonosy: tel. +420 326 715 711
Krizová centra – Praha – Nepanikař (nepanikar.eu)

PSYCHIATRIE

Lékař MUDr. Holubová Angela
Telefon 228 805 858
E-Mail psychiatrie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

7:30-12:30 13:00-17:00

Středa

7:30-12:30

Čtvrtek

7:30-12:30 13:00-17:00

Pátek

7:30-12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

DERMATOVENEROLOGIE (KOŽNÍ)

Odborné pracoviště:

 • dermatovenerologie je lékařský obor, ve kterém jsou spojena odvětví dermatologie a venerologie, zabývá se tedy léčením kožních a pohlavních chorob
 • je zaměřeno na vyšetření a léčení chorob kůže; do této oblasti spadají také choroby kožního adnexu (vlasového porostu, vousů, nehtů), kosmetické defekty a jizvy
 • dále je zaměřeno na léčbu a prevenci pohlavních chorob
 • zajišťuje také dermotologické poradenství; v případě nezbytnosti chirurgického zákroku úzce spolupracuje s chirurgickou ambulancí

DERMATOVENEROLOGIE (KOŽNÍ)

Lékař MUDr. Novák Libor
Telefon 228 805 834
E-Mail kozni.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Úterý

13:00 – 16:00

Středa

Čtvrtek

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

CHIRURGIE

Odborné pracoviště:

 • zajišťuje každodenní ošetření úrazů, odstraňování kožních a podkožních útvarů včetně kosmetických, léčení nemocí konečníku a cévní poradenství

CHIRURGIE

Lékař MUDr. Lubwama David
Telefon 228 805 835
E-Mail chirurgie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 15:00

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

DĚTSKÁ CHIRURGIE

Odborné pracoviště:

 • zajišťuje každodenní ošetření úrazů, odstraňování kožních a podkožních útvarů včetně kosmetických, léčení nemocí konečníku a cévní poradenství

DĚTSKÁ CHIRURGIE

Lékař MUDr. Čermák Karel
MUDr. Vlček Pavel
Telefon 228 805 836
E-Mail dchirurgie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

08:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 16:30

Středa

08:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 16:30

Pátek

08:00 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Odborné pracoviště: 

 • nabízí komplexní gynekologickou péči a provádí všechny aktivity běžné gynekologicko-porodnické ambulance včetně ultrazvukového gynekologického vyšetření
 • poskytuje komplexní gynekologicko – porodnickou péči včetně těhotenské poradny
 • ordinace gynekologie je vybavena ultrazvukem a videokolposkopem, který umožňuje ukládání kolposkopických obrazů do dokumentace pacientky, a to i v elektronické podobě
 • zároveň je každá pacientka seznámena prostřednictvím obrazovky se svým nálezem na hrdle děložním

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Lékař MUDr. Janatová Miroslava
MUDr. Kálalová Anna
MUDr. Münzbergerová Kateřina
Telefon 228 805 837
E-Mail gynekologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

08:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

08:30 – 12:30 13:00 – 15:30

Středa

Čtvrtek

08:00 – 12:30

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

ORTOPEDIE I.

Odborné pracoviště:

 • zaměřeno na problematiku poruch pohybového aparátu, zejména kloubů a páteře
 • ortopedická ambulance poskytuje kompletní ortopedickou péči  – léčení vad pohybového ústrojí (páteře, horních a dolních končetin), léčení akutních a chronických onemocnění kloubů, šlach, vazů – přiložením fixačních obvazů, obstřiky, punkce kloubů s aplikací léčiv, léčení stavů po úrazech, léčení handicapovaných pacientů
 • v případě potřeby mezioborová spolupráce – rentgen, rehabilitace, neurologie
 • zajišťuje vyšetření dolních končetin formou digitální boropodometrie s následnou modelací a dodáním ortopedických vložek a obuvi

ORTOPEDIE I

Lékař MUDr. Stuchlík František
Telefon 228 805 841
E-Mail ortopedie1.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

ORTOPEDIE II.

Odborné pracoviště:

 • zaměřeno na problematiku poruch pohybového aparátu, zejména kloubů a páteře
 • ortopedická ambulance poskytuje kompletní ortopedickou péči  – léčení vad pohybového ústrojí (páteře, horních a dolních končetin), léčení akutních a chronických onemocnění kloubů, šlach, vazů – přiložením fixačních obvazů, obstřiky, punkce kloubů s aplikací léčiv, léčení stavů po úrazech, léčení handicapovaných pacientů
 • v případě potřeby mezioborová spolupráce – rentgen, rehabilitace, neurologie
 • zajišťuje vyšetření dolních končetin formou digitální boropodometrie s následnou modelací a dodáním ortopedických vložek a obuvi

ORTOPEDIE II

Lékař MUDr. Matoušek Michal
Telefon 228 805 842
E-Mail ortopedie2.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:30

Středa

07:30 – 12:30

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

OTORINOLARYNGOLOGIE (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ)

Odborné pracoviště:

 • je zaměřeno na diagnostiku a léčebnou preventivní péči pro ušní, nosní a krční choroby jak u dospělých, tak i dětských pacientů
 • péči o pacienty zajišťují kvalifikovaní odborníci s mnohaletou zkušeností v nemocniční i ambulantní sféře, včetně léčby chirurgické
 • choroby ušní – pracoviště je vybaveno otomikroskopem, umožňujícím přesnou diagnostiku a léčbu akutních i chronických ušních onemocnění, dále audiometrickým vyšetřovacím přístrojem, který umoňuje zhodnotit závažnost poruchy sluchu; v případě potřeby sluchadla aplikujeme pacientům přímo na pracovišti
 • choroby nosní – pracoviště disponuje kompletním endoskopickým instrumentariem, které umožňuje vyšetřit jak dutinu nosní, tak i nosohltan, kde můžeme přesně zhodnotit velikost nosní mandle a následně dle výsledku vyšetření navrhnout pacientovi její případné odstranění
 • choroby krční – pro vyšetření krční oblasti a hlasivek je pracoviště vybaveno zvětšovacími endoskopy včetně zdroje studeného světla; bezbolestně tak lze vyšetřit hltan i hrtan a včasně zachytit i časná stádia případných závažných onemocnění včetně nádorových procesů
 • odborné pracoviště má možnost využít veškerý komplement zobrazovacích metod CZP Jirny; při diagnostice krčních uzlinových syndromů nejasného původu lze tak provádět punkční biopsii z krčních uzlin
 • v případě nutnosti je zajištěna následná péče včetně operačních výkonů na lůžkových odděleních pražských nemocnic jak pro dospělé, tak i dětské pacienty
 • rovněž lze také zajistit esteticko-chirurgické výkony na klinice plastické chirurgie

OTORINOLARYNGOLOGIE (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ)

Lékař MUDr. Obrtel Jan
MUDr. Pernica Aleš
Telefon 228 805 843
E-Mail orl.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

13:00 – 17:00

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

Čtvrtek

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

UROLOGIE

Odborné pracoviště:

 • zajišťuje péči o pacienty s problémy v oblasti vylučovacího systému se zaměřením na prevenci nádorového onemocnění prostaty
 • mezi nejčastější onemocnění, která jsou léčena na urologii patří močové kameny a s nimi spojené ledvinné kolikyonemocnění prostaty (benigní hyperplazie, nádory, záněty), infekce močových cest, onemocnění varlat, inkontinence (především mužská, ženská je spíše záležitostí gynekologie) a traumata močových cest
 • k potvrzení nebo upřesnění diagnózy onemocnění urologie používá speciálních diagnostických metod, např. ultrazvuku, CT, magnetické rezonance, endoskopického vyšetření (vyšetření pomocí optického přístroje), RTG vyšetření s kontrastem či uroflowmetrie (vyšetření proudu moče)

UROLOGIE

Lékař MUDr. Richterová Romana, MBA
MUDr. Štanc Otakar
Telefon 228 805 845
E-Mail urologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Středa

10:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30

Pátek

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Odborné pracoviště:

 • na rentgenovém přístroji odborné pracoviště provádí radiologické vyšetření srdce a plic, páteře, kostí, kloubů, lebky, paranasálních dutin a poúrazových stavů
 • na panoramatickém rentgenovém přístroji odborné pracoviště zhotovuje panoramatické snímky zubů
 • ke zhotovení snímku je nezbytná žádanka od lékaře, který vyšetření požaduje
 • v CZP Jirny snímky nejsou realizovány na klasické filmy, ale jsou v digitální podobě ukládány do systému PACS a to podstatně urychluje dobu provedení vlastního vyšetření; vedle lékaře z oboru radiologie a zobrazovací metody mohou i ostatní lékaři v CZP Jirny nahlédnou na snímek přímo na svém pracovišti, porovnat se snímky pořízenými v předcházejícím období a přímo zhodnotit úspěšnost léčby
 • pro pacienty, kterým je zhotoven snímek na základě žádosti externího lékaře  pracoviště vydává snímky na záznamovém CD médiu
 • odborné pracoviště dále provádí ultrazvukové (sonografické) vyšetření dutiny břišní, žilního a tepenného řečiště končetin, tepen krku, měkkých tkání včetně štítné žlázy, prsou, podpaží, šourku, svalových skupin končetin, kloubů a novorozeneckých kyčelních kloubů
 • vyšetření jsou prováděna na ultrazvukovém přístroji, umožňujícím dopplerovské zobrazení

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Lékař MUDr. Krejcarová Lenka
MUDr. Nová Jitka
MUDr. Vaisová Petra
Telefon 228 805 847
E-Mail radiologie.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova A – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

08:00 – 12:30 13:00 – 16:30

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 16:30

Středa

08:00 – 12:30 13:00 – 16:30

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 16:30

Pátek

08:00 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ

 • na pracoviště klinické psychologie se zájemce objednává na konkrétní den a čas
 • objednat se lze na centrální recepci (vstup do budovy B) osobně nebo e-mailem na adrese: recepce.czp@jirny.com nebo na telefonním čísle: 228 805 800

 

PŘÍCHOD NA PRACOVIŠTĚ

 • pacient v čekárně vyčká příchodu klinického psychologa
 • před vstupem na pracoviště si pacient vypne svůj mobilní telefon a ostatní informační techniku
 • do prostor pracoviště pacient vstupuje v ochranných návlecích na obuv
 • po příchodu do pracovny klinického psychologa se pacient prokáže průkazem pojištěnce a průkazem totožnosti

 

ZPRÁVU O POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH vydává klinický psycholog na základě požadavku pacienta.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU poskytuje pacientovi (nebo jím písemně určené osobě) pouze klinický psycholog zásadně při osobní návštěvě.

CENÍK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB je pacientům k dispozici na nástěnkách, na odborných pracovištích a na webových stránkách.

K POSKYTNUTÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ INFORMOVANÉ SOUHLASY.

Objednávky termínu návštěvy
On-line obj. připravujeme
E-mailové obj. recepce.czp@jirny.com
Telefonické obj. 228 805 800

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE I

Umístění pracoviště Budova C – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Pátek

08:00 – 12:00

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE II

Umístění pracoviště Budova C – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Pátek

08:00 – 12:00

INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

FYZIOTERAPIE

Odborné pracoviště:

 • stálá spolupráce našich ortopedů a neurologů s rehabilitačním centrem poskytuje kvalifikovanou komplexní léčbu poruch pohybového aparátu a poúrazových stavů

Co Vám můžeme nabídnout ?

 • individuální léčebnou tělesnou výchovu
 • mobilizaci páteře a periferních kloubů
 • reflexní a vazivovou masáž, reflexní masáž plosky nohy
 • tepelnou terapii
 • fyzikální terapii

CVIČEBNA I

Telefon 228 805 800
E-Mail recepce.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova C – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

07:30 – 12:30

CVIČEBNA II

Telefon 228 805 800
E-Mail recepce.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova C – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

CVIČEBNA III

Telefon 228 805 800
E-Mail recepce.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova C – 1. patro
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

ODBĚRY A DIAGNOSTIKA

Informace pro pacienty:
Pracoviště pro rozbor do laboratoří přijímá a odebírá vzorky od pacientů PONDĚLÍ-ČTVRTEK do 15:00, PÁTEK do 12:00.

ODBĚRY A DIAGNOSTIKA

Telefon 228 805 830
E-Mail odbery.czp@jirny.com
Umístění pracoviště Budova B – přízemí
Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Pátek

07:30 – 12:30

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY