Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám představit CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY, které poskytuje zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty.

V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, prostory umožňují poskytnout zvýšený komfort pacientům, lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu. V objektu je pamatováno na parkování vozidel, návštěvníci mohou využít občerstvení i dalších nabízených služeb.

Od svého počátku se Centrum zdravotní péče Jirny zaměřilo na komplexnost poskytovaných zdravotních služeb, kdy pacienti mohou podle charakteru svého onemocnění čerpat značně široký rozsah ambulantní lékařské péče. O jednotlivé pacienty a zaměstnance smluvních organizací se snažíme pečovat tak, aby v našem zařízení nalezli své zdravotnické zázemí nejen při onemocnění či úrazech, ale navštěvovali nás i v rámci poskytovaných lékařských služeb v oblasti preventivní péče. V jednotlivých odborných pracovištích pak mají pacienti možnost konzultovat své zdravotní problémy s řadou špičkových lékařů, výjimkou nejsou ani primáři z klinických pracovišť. Lékaři i ostatní zdravotnický personál se snaží navázat na velmi oblíbenou a osvědčenou tradici rodinných lékařů.

Poskytujeme osobní
přístup ke
každému pacientovi

„Péče“ není jen pouhé slovo.

Poskytujeme osobní
přístup k
každému pacientovi

„Péče“ není jen pouhé slovo.

PŘEDPOKLADEM pro poskytování zdravotních služeb na kvalitní profesionální úrovni je vedle špičkových lékařů a ostatního zdravotnického personálu rovněž vybavení odborných pracovišť novou moderní lékařskou technikou. Tímto směrem jsme se vydali již od počátku – vedle skiagrafického rentgenového přístroje u nás naleznete panoramatický rentgenový přístroj, ultrazvukové přístroje, EKG, EEG, kompletní echokardiografické, ergometrické a holterovské pracoviště, spirometr, baropodometrický přístroj, ultrazvuk, laser, uroflowmetr, rigidní i flexibilní cystoskop a řadu dalších přístrojů, bez kterých si již odborná vyšetření neumíme představit. Přístrojovou techniku se nám podařilo propojit přímo se zdravotnickou dokumentací. Běžně vedeme lékařské záznamy v elektronické podobě, vystavujeme elektronické recepty a odesíláme záznamy o poskytnutých zdravotních službách do zdravotních knížek pacientů, to vše podepsáno elektronickým podpisem lékaře s časovým razítkem. Ukládání pořízených obrazových záznamů z jednotlivých přístrojů v systému PACS a jejich následný přenos je v našem zařízení již běžnou věcí.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY jsou v Centru zdravotní péče Jirny poskytovány na následujících odborných pracovištích:
– všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
– zubní lékařství
– vnitřní lékařství (interna), endokrinologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie (plicní), alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie (kožní), chirurgie, dětská chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční), urologie, klinická psychologie, gastroenterologie
– odběry a infusní terapie
– radiologie a zobrazovací metody
– rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie

Bližší informace a kontakty naleznete v hlavním menu Odborná pracoviště.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY s nimiž má Centrum zdravotní péče Jirny uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče jsou následujícími :

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
333 – Pojišťovna VZP, a.s.