Elektronická komunikace s lékařem

Elektronický recept

Elektronickou preskripci (elektronické předepisování léčivých přípravků)   upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

Forma elektronického receptu nemá nic společného s elektronickou zdravotní knížkou. Od roku 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv prostřednictvím jím zřízeného a provozovaného centrálního uložiště dat umožňuje lékařům vystavování a lékárnám přijímání  elektronických receptů.

Z pohledu lékaře a lékárny rozdíl mezi elektronickým receptem a klasickým receptem je minimální ( v elektronické formě není na papíru razítko a podpis lékaře, ale čárový kód spolu s identifikátorem receptu – čísla a písmena pod čárovým kódem). Jinak zákon a vyhláška říká, že obě formy receptu jsou rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou stejné.

 

Centrum zdravotní péče Jirny ve všech odborných pracovištích realizuje formu elektronických receptů.

 

Tato realizace přináší pacientům proti klasickým receptům výhodu získání vlastního receptu několika způsoby:

a) v tištěné podobě

Pacient od lékaře obdrží elektronický recept s čárovým kódem a identifikátorem (na receptu jsou rovněž uvedeny osobní údaje pacienta a údaje o předepsaných léčivých přípravcích) . Tato forma však vyžaduje návštěvu pacienta v ordinaci lékaře.

b) ve formě e-mailu

Pacient od lékaře obdrží elektronický recept v PdF formátu na svůj e-mail. V rámci ochrany osobních údajů je uvedeno pouze jméno a příjmení pacienta, ostatní údaje jsou obsaženy v čárovém kódu a identifikátoru. Pacient si elektronický recept vytiskne na svém počítači a odevzdá ho v lékárně. Tato forma se používá v případech, kdy není nutná návštěva pacienta v ordinaci lékaře spojená s kontrolou zdravotního stavu (jde zejména o předpis opakujících se léčivých přípravků).

c) ve formě SMS

Pacient od lékaře obdrží ve formě SMS na svůj mobilní telefon pouze identifikátor elektronického receptu (čísla a písmena pod čárovým kódem). Identifikátor elektronického receptu pak pacient nadiktuje v lékárně při vyzvednutí léčivých přípravků. Tato forma se používá v případech, kdy není nutná návštěva pacienta v ordinaci lékaře spojená s kontrolou zdravotního stavu (jde zejména o předpis opakujících se léčivých přípravků).