PROGRAM ZÁKLAD2500 KčNáš preventivní zdravotní program je vhodný pro všechny pacienty, které zajímá jejich zdraví.

Průběh preventivního zdravotního programu ZÁKLAD

1.NÁVŠTĚVA – VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

seznámení s programem
měření tělesných proporcí
základní oční vyšetření a vyšetření barvocitu (schopnost rozeznávat barvy)
poučení

2.NÁVŠTĚVA – ODBĚRY A DIAGNOSTIKA

laboratorní rozbor krve
laboratorní rozbor moči a stolice
elektrokardiografické vyšetření (natočení EKG křivky)
spirometrické vyšetření (stanovení funkčních vlastností plic)

3.NÁVŠTĚVA – VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

sepsání celkové anamnézy s lékařem
vyhodnocení provedených rozborů a vyšetření
předání lékařské zprávy
stanovení dalšího postupu

Ukončení preventivního zdravotního programu ZÁKLAD

1.VARIANTA

výsledky rozborů a vyšetření se odchylují od normy
doporučeno navazující vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění

2.VARIANTA

výsledky rozborů a vyšetření jsou v normě, může existovat riziko
doporučeno navazující vyšetření z programu PLUS

3.VARIANTA

výsledky rozborů a vyšetření jsou v normě
pacient žádá navazující vyšetření z programu PLUS

Objednat se můžete na centrální recepci na emailové adrese recepce.czp@jirny.com
PROGRAM PLUSod 350 KčNadstavbový preventivní zdravotní program PLUS je vhodný JEN pro pacienty, kteří absolvovali program ZÁKLAD.

Preventivní zdravotní program PLUS obsahuje

V RÁMCI PROGRAMU LZE REZERVOVAT:
CENY:
endokrinologické vyšetření (sonografické vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek) 350 Kč
kolonoskopie (endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku) 1400 Kč
ergometrické vyšetření (EKG vyšetření před, při a po zátěži) 800 Kč
echokardiografie (vyšetření funkčního stavu srdce) 1100 Kč
elektroencefalografie – EEG (odhalení poruch spánku, epilepsie, atd.) 1000 Kč
baropodometrie (vyšetření statiky a dynamiky chůze) 350 Kč
audiometrie (vyšetření sluchu) 350 Kč
urologické vyšetření (sonografické vyšetření ledvin, močových cest, moč. měchýře a prostaty) 500 Kč
sonografické vyšetření prsů 350 Kč
sonografické vyšetření břicha 500 Kč