Jak se zachovat při podezření na nákazu COVID-19

K HLAVNÍM PŘÍZNAKŮM ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM PATŘÍ ZVÝŠENÁ TEPLOTA, KAŠEL, DUŠNOST, BOLEST HLAVY, SVALŮ A KLOUBŮ, ZTRÁTA CHUTI A ČICHU

Další projevy nákazy Covidem-19 jsou únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma. V některých případech však může pacient prodělat onemocnění Covid-19 bez jakýchkoli příznaků.

Při výskytu příznaků onemocnění Covid-19 kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a postupujte dle jeho instrukcí.

Pokud se Váš stav dramaticky zhorší, kontaktujte záchrannou službu na lince 155.

Očkování proti onemocnění COVID-19

SKUPINY OČKOVACÍCH OSOB
Na očkovacím místě Centra zdravotní péče Jirny lze očkovat:

 1. zájemce ve věkové skupině 5 let až 12 let
  očkování probíhá ve středu od 13:00 hodin do 13:30 hodin, očkuje se v prostorách budovy B se vchodem z Tovární ulice čp. 19
 2. zájemce starší 12-ti let
  očkování probíhá v pondělí a čtvrtek od 13:00 hodin do 13:30 hodin, očkuje se v prostorách budovy B se vchodem z Tovární ulice čp. 19

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O OČKOVÁNÍ

 • očkujeme osoby jak s provedenou registrací v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz) tak osoby bez předchozí registrace
 • očkujeme vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech (v případě, že osoba byla při základním očkování očkována vakcínou jiného výrobce může jako posilující dávku dostat vakcínu Comirnaty)
 • u věkové skupiny do 15 let je vyžadujeme přítomnost zákonného zástupce při očkování
 • očkujeme zájemce 1. (první), 2. (druhou), 3. (posilující) dávkou a 4. (2. posilující) dávkou
 • mezi 1. a 2. dávkou je vyžadován odstup minimálně 21 dní
 • 3. dávku (posilující) lze obdržet s odstupem minimálně 3 měsíce (u věkové kategorie 5-11 let je odstup 6 měsíců)
 • 4. dávku (2. posilující) lze obdržet s odstupem minimálně 3 měsíce od první posilující
 • po prodělání onemocnění COVID-19 lze žadatele očkovat při dodržení odstupu 14 dní od ukončení izolace
 • konečné rozhodnutí o očkování má lékař, který zhodnotí aktuální zdravotní stav žadatele o očkování (neočkují se např. nachlazené osoby, osoby současně prodělávající jiné onemocnění apod.)

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K OČKOVÁNÍ

 • zájemce o očkování předloží doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a kartičku pojištěnce (v případě, že je pojištěn)
 • před každou dávkou zájemce vyplní „Souhlas s poskytnutím zdravotní služby – Očkování proti onemocnění COVID-19“

 

CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ (COVID PAS)

 • certifikát o provedeném očkování (COVID pas) si očkovaná osoba stáhne na webové adrese ocko.uzis.cz
 • pokud nelze certifikát (COVID pas) stáhnout je možno poslat na e-mailovou adresu dispecink.czp@jirny.com žádost o opravu údajů. Žádost musí obsahovat: rodné číslo, jméno a příjmení, datum narození, telefon a emailovou adresu
 • v aplikaci „TEČKA“ se certifikát nezobrazí automaticky, je nutné si jej do aplikace přidat pomocí SMS kódu kódu a naskenování QR kódu

 

Pro DALŠÍ INFORMACE můžete volat na telefonní číslo 228 805 805 nebo napsat email na dispecink.czp@jirny.com.

Plánek areálu

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

VYMEZENÍ OKRUHU TESTOVANÝCH OSOB

V Centru zdravotní péče Jirny lze provádět test na přítomnost viru SARS-CoV-2:

 1. z důvodu indikačního (v případě podezření na onemocnění COVID-19)
  • testovat lze pacienty, kteří jsou registrováni v CZP Jirny na odborných pracovištích všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost
  • test indikuje registrující lékař jednoho z výše uvedených odborných pracovišť
  • testování provádí zdravotní sestra toho odborného pracoviště, které pacienta k testu indikovalo a to tak, že nejprve provede kompletní antigenní test (odebere pacientovi biologický materiál, který do 15-ti minut vyhodnotí)
  • v případě pozitivního výsledku ihned odebere biologický materiál na test metodou RT-PCR (pacient již nemusí vyhledávat a navštěvovat další odběrové místo). Po odebrání biologického materiálu se pacient odebere do domácí izolace, kde vyčká na výsledek testu metodou RT-PCR
  • testování se provádí v prostorách toho odborného pracoviště, které pacienta k testu indikovalo denně po celou ordinační dobu
 2. z důvodu preventivního (v rámci pracovnělékařské služby),
  • testovat lze zaměstnance firem, se kterými má CZP Jirny uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb
  • test se provádí při každém posouzení zdravotní způsobilosti k práci (pracovnělékařské prohlídce) v případě, že se posuzovaná osoba nemůže prokázat platným certifikátem (covid pasem) o očkování nebo o prodělání nemoci. Test lze rovněž provést na základě žádosti zaměstnavatele
  • testování provádí zdravotní sestra odborného pracoviště pracovnělékařských služeb, a to tak, že provede kompletní antigenní test (odebere pacientovi biologický materiál, který do 15-ti minut vyhodnotí)
  • v případě pozitivního výsledku se dále postupuje stejným způsobem jako u pacientů, kteří jsou k testu indikováni

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K TESTOVÁNÍ

 • zájemce o testování předloží doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a kartičku pojištěnce (v případě, že je pojištěn)

 

ÚHRADA ZA PROVEDENÉ TESTY

 • u osob, které jsou pojištěny v rámci veřejného zdravotního pojištění a jímž jsou provedeny testy z indikačních důvodů, jsou tyto testy (jak antigenní, tak test metodou RT-PCR) hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou
 • testy z preventivních důvodů nebo testy u nepojištěných osob si hradí testovaná osoba. Cena antigenního testu je 200,- Kč, cena testu metodou RT-PCR je 800,- Kč

 

CERTIFIKÁT O PROVEDENÉM TESTU (COVID PAS)

 • certifikát o provedeném očkování (COVID pas) si testovaná osoba stáhne na webové adrese ocko.uzis.cz (v případě pozitivního antigenního testu nelze certifikát o provedeném testu stáhnout, neboť se vždy provádí test metodou RT-PCR
 • pokud nelze certifikát (COVID pas) stáhnout je možno poslat na e-mailovou adresu dispecink.czp@jirny.com žádost o opravu údajů. Žádost musí obsahovat: rodné číslo, jméno a příjmení, datum narození, telefon a emailovou adresu.
 • v aplikaci „TEČKA“ se certifikát nezobrazí automaticky, je nutné si jej do aplikace přidat pomocí zaslaného SMS kódu a naskenování QR kódu

 

Pro DALŠÍ INFORMACE můžete volat na telefonní číslo 228 805 805 nebo napsat email na dispecink.czp@jirny.com.